Technisch leidinggevende
(elektrotechnische installaties)

Tijdsduur afhankelijk van je inzet als vervolgopleiding 1 jaar
Niveau 4 / Crebonummer 25161

Hoe ziet de opleiding eruit praktisch (Duo Elektro en leerbedrijf)?
Als technisch leidinggevende geef je rechtstreeks leiding aan projecten en medewerkers. Je bekijkt welke werkzaamheden uitgevoerd worden, welke capaciteit er beschikbaar is en wat het te behalen resultaat moet zijn. Je gaat na welke materialen en middelen er nodig zijn en zorgt ervoor dat deze tijdig ter beschikking zijn. Je plant de werkzaamheden en verdeelt de taken onder je medewerkers. Je houdt rekening met geldende veiligheidsvoorschriften en vergunningen. Je staat je werknemers bij in hun taken en geeft hen de nodige instructies. Je overlegt me je medewerkers, laat hen meedenken over de manier waarop het werk gedaan moet worden en geeft feedback. De technisch leidinggevende ziet erop toe dat de werkzaamheden verlopen volgens planning en dat er wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen. Je zorgt voor het nodige onderhoud en herstel van de gebruikte gereedschappen en middelen. Je communiceert met klanten, met leveranciers of met andere diensten van je bedrijf over eventuele problemen en opmerkingen. In gesprekken met klanten en leveranciers benut je eventuele commerciële kansen. Je houdt de nodige gegevens en documentatie (werkplannen, tekeningen, onderhoudsgegevens e.d.) bij en archiveert deze. Na beëindiging van he werk voer je een eindcontrole uit.

Hoe ziet de opleiding eruit theoretisch (Duo Elektro en ROC)?
Wat voor vakken krijg je?
Om te zorgen dat je een goede basis hebt, krijg je algemene vakken, zoals Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. Daarnaast specifieke theorievakken voor je beroepsrichting. Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep, zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Vooropleiding

Om te starten met deze opleiding, heb je nodig:
- Mbo-diploma niveau 3 (Eerste monteurs-opleiding)

Verder leren/werken

Als je wilt doorleren na deze opleiding, dan zijn de opleidingen
Technicus elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving (25739),
Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen (25738) of
één van de vele richtingen op het hbo misschien iets voor jou?

Je wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek en een nulmeting, waarbij je Duo Elektro leert kennen en we kijken of deze opleiding bij je past.