Wat is het verschil tussen BOL en BBL?

Duo Elektro

Het ROC (Regionaal OpleidingsCentrum) voert meerdere Middelbaar Beroeps Onderwijs (mbo) opleidingen uit op verschillende beroepssectoren.
Het ROC heeft 2 leerwegen BOL en BBL.
BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg. Als Leerling breng je het grootste deel van de opleiding op het ROC door.
BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Je combineert werken in de praktijk bij een bedrijf met leren (theorie).
Er zijn nog meer verschillen.
Afhankelijk van de leerweg die je kiest kun je recht hebben op studiefinanciering en een OV-jaarkaart om gratis te reizen of ontvang je salaris.

BOL

 • Leren door veel theoretische kennis op te doen
 • Hoofzakelijk op school (ROC)
 • Ongeveer 4 of 5 dagen per week naar de ROC
 • Kinderbijslag tot 18 jaar
 • Schoolgeld zelf betalen
 • Boekengeld zelf betalen
 • Eventuele tegemoetkoming ouders
 • Soms een stagevergoeding tijdens de stage
 • Studiefinanciering (vanaf 18 jaar)
 • Recht op OV-jaarkaart (ook onder 18 jaar)
 • Vooral contact met studiegenoten
 • Geen leerwerkplek nodig voor start studie
 • Bij diplomeren solliciteren

BBL

 • Leren door ervaring op te doen in de praktijk
 • Bij een werkgever in een werkplaats of project
 • 1 dag per week naar school, 4 dagen bij het bedrijf
 • Geen kinderbijslag
 • Het leerbedrijf vergoed vaak het schoolgeld
 • Het leerbedrijf vergoed vaak het boekengeld
 • Geen tegemoetkoming ouders
 • Arbeidsovereenkomst en salaris via het leerbedrijf
 • Geen recht op studiefinanciering
 • Reiskostenvergoeding via bedrijf
 • Veel contacten met collega’s
 • Erkend leerbedrijf is voorwaarde voor start studie
 • Bij diplomering meestal contract onbepaalde tijd